FRÅGOR & SVAR


VAD ÄR OMNICHANNEL MARKETING?

Omnichannel marketing handlar om att sätta kunden i centrum, att ge denne en integrerad och enhetlig köpupplevelse där olika kanaler samverkar med varandra, från första beröringspunkten till den sista, oavsett om touchpoint sker via mobil, dator, radio, tv, mail, katalog, event eller fysiskt besök i butik. Det handlar om att ge kunden en sömlös, konsekvent och relevant upplevelse och att enskilda kanaler verkar tillsammans för att ge ett överlägset resultat.


VAD BEHÖVS FÖR ATT LYCKAS MED OMNICHANNEL MARKETING

  • Data, utan kunddata finns ingen historik och därmed inga möjligheter att kunna personalisera sin kommunikation.
  • Modeller, system, plattformar och analysverktyg som stöd för att kunna hantera data och för att kunna verka på tvärs över olika kanaler och för att kunna sätta upp automatiserade flöden.
  • Människor, organisation och ledning måste vara med på tåget. annars kommer ni omöjligen att kunna lyckas med att sätta kunden i centrum. Liksom att era kanaler ska jobba tillsammans för att skapa en bättre kundupplevelse så måste också olika organisationsenheter vara samspelta. En kund genomgår från innan köp till efter köp en resa där den kommer att beröras av olika kanaler, men också av olika organisationsfunktioner, såsom marknad, försäljning och kundtjänst. 
  • Mäta resultat av det ni gör. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Vad ger påverkan på försäljning, lojalitet, varumärkeskännedom, etcetera?

Arbetet kan upplevas som en djungel, men det finns bra stöd och hjälp att få, både för er som är i startskedet samt för er som kommit igång men som vill optimera sitt arbete.


VAD KAN NI UPPNÅ MED OMNICHANNELMARKETING? 

  • Få enskilda kanaler att integrera med varandra så att kunden möts av en sömlös och enhetlig upplevelse
  • Öka er varumärkeskännedom genom att exponeras i enhetlighet med kundens preferenser 
  • Bygga upp en långsiktig och hållbar verksamhet
  • Öka er försäljning och lönsamhet
  • Förbättra kundlojalitet och graden av återkommande köp
  • Helt enkelt, genom att vara närvarande i de kanaler där era kunder befinner sig så kommer ni att kunna ge dem en servicenivå som skiljer sig från konkurrenternas!


VAD SÄGER MARKNADSUNDERSÖKNINGAR?

Det finns marknadsundersökningar att hämta från flera olika håll och de flesta talar sitt gemensamma språk, en omnichannel marknadsstrategi skapar både mer engagemang och bidrar till ökad försäljning. En undersökning från 2018 visar att kommunikation i tre eller fler kanaler ger 250% högre köpfrekvens och 90% högre grad av återkommande kunder i jämförelse med kommunikation i bara en kanal.

Anmäl dig